Sølv

Sølv - alltid vakkert

”Gammelt”, vakkert og høyeste mote – sølv er ved siden av gullet er det mest kjente edelmetallet. Om det er til bestikk, lysestaker eller smykker vet folk over hele verden å sette pris på den vakre glansen og egenskapene til dette metallet. I smykkeverdenen har den moderate prisen ført til at sølv i dag favner vidt når det gjelder både smak og alder.

Historie

Mange generasjoner over hele verden har benyttet sølv til mynter og smykker. Dessuten har også såkalte korpusartikler i sølv vært høyt verdsatt. Korpus er lysestaker, vaser, kanner osv. som benyttes til praktiske formål eller som pyntegjenstander. I Norge er det blitt utvunnet sølv siden 1632 på Kongsberg.

Utvinning av sølv

Verdensproduksjonen av sølv er ca 7600 tonn i året. Sølvet har også høy gjenvinningsgrad. Det største produsentlandet er Mexico. De andre store produsentene er tidligere Sovjetunionen, Peru, Canada og USA.

Metallet sølv

Sølv er et edelt metallisk grunnstoff som har den kjemiske betegnelsen Ag og smeltepunkt 960,5? C. metallet er hvitt og oksiderer ikke i luften. Men sølvet svertes av svovelvannstoff som alltid forekommer i atmosfæren. Rent sølv er svært mykt, og 1 cm3 kan trekkes til en 1600 meter lang tråd.

Sølv har et stort anvendelsesområde. Ca. 40 % brukes til fotografering, 25 % til elektriske artikler, mens resten fordeler seg på mange forskjellige områder. Fordi sølvet er bakteriedrepende benyttes det i økende grad i medisinske preparater.

Stempling av sølvvarer

I Norge påbød daværende kong Håkon V stempling av sølv så tidlig som i 1314. Stempelet var en garanti fra sølvsmeden om at sølvvaren var av riktig kvalitet og god fagmessig utførelse. Også den gangen ble det foretatt stikkprøver av offentlige kontrollører, Guardein. I dag utfører Edelmetallkontrollen dette arbeidet.

Fordi sølvet er et bløtt metall må det blandes, eller legeres, med andre metaller når det skal benyttes i smykker eller bestikk. I Norge bruker vi to forskjellige legeringer, 830 og 925. 830, som er mest vanlig, betyr at det er 830 tusendeler sølv og 170 tusendeler kobber.

925 kalles Sterling og består av 925 tusendeler sølv og 75 tusendeler kobber. Denne legeringen benyttes bl.a. til emaljeprodukter. I Norge er det forbudt å selge varer som sølv dersom det er mindre enn 830 tusendeler sølv.

Oppbevaring

Sølv må oppbevares tørt. Det beste er poser av stoff, men også syrefrie plastposer er bra. Avispapir og visse andre pakkematerialer må ikke benyttes, da de inneholder svovel som vil skade sølvet. Gummistrikker må heller aldri brukes, verken direkte på sølvet eller rundt plastposer. Årsaken er at gummistrikker etterlater seg merker som er vanskelig å fjerne. Hovedregelen for behandling av sølv er at det skal slippe minst mulig luft til.

Hvor kjøper jeg sølv?

Både smykker, bestikk og korpus får du kjøpt hos din gullsmed. Har du problemer eller ønsker hjelp med stell av sølvvarer vil gullsmeden gi råd og eventuelt gjøre det for deg.

Sølvplett

Selv om mange sverger til den ekte vare, kan sølvplett benyttes som erstatning for sølv. Uedle metaller som kobber, messing eller nysølv belegges med sølv, og kalles da sølvplett.

Historie

De første sølvplettproduktene stammer fra Sheffield i England rundt 1740. Den gang var det produkter som ble laget av en kobberplate med påvalset sølvlag.

Rundt 1850-årene ble så påvalsingen av sølv på kobber erstattet av elektrolytisk forsølving av ferdige varer. Dette er fortsatt metoden som benyttes i dag.

Stempling av sølvplettvarer

Kvaliteten på et sølvplettprodukt er bl.a. avhengig av tykkelsen på sølvbelegget. Derfor stempler de fleste produsentene sine produkter for å angi sølvtykkelsen. I Skandinavia benyttes vanligvis ”gram”- betegnelsen for å angi sølvtykkelsen. Med f.eks ”60 grams” forsølving menes at det går med 60 gram til å forsølve 24 spisedeler (f.eks 12 spiseskjeer, og 12 spisegafler). I Norge kreves det minimum 40 grams forsølving for å selge en vare som sølvplett.

I 1932 innførte Norges Gullsmedforbund betegnelsen Gullsmedplett. Medlemmene i forbundet benyttet også et eget loddstempel som angir at det er sølvplett av god kvalitet. For å kunne benytte dette sølvstempelet må undermetallet være nysølv, et hvitt undermetall som i farge ligner sølv.

Vær oppmerksom på at varer som er stemplet ”silverplated” eller ”Sheffield” som regel ikke har et tykt nok sølvbelegg til å kalles sølvplett ifølge norsk standard.